Пријатна топлина од воздухот, во кое било време од годината

Хидраулични топлински пумпи со извор на енергија од воздухот