Мисија

Главна мисија на Електровина Плус е да им овозможи и загарантира најдобра можна поддршка и да им обезбеди квалитетни услуги на своите ценети клиенти и купувачи, со тоа што на нашиот пазар на професионален и стручен начин ќе ги претстави сите произведувачи кои што ги застапуваме.